nguyen-nhan-lao-hoa-som-5

تغییرات آشکار پوست در اثر  نور مستقیم خورشید شامل موارد زیر است :

* آفتاب سوختگی

* ایجاد کک و مک

* سرطان پوست در اثر نور خورشید

* ایجاد چین و چروک پوست – شلی پوست

* تغییرات رگ‌های خونی در اثر نور خورشید

* تغییرات رنگدانه های پوست در اثر نور آفتاب

و اما راهکار ؟!

* حتماً از کرم ضد آفتاب استفاده کنید.

* از کلاه لبه دار و عینک آفتابی استفاده کنید.

* تا حد امکان زیر نور خورشید قرار نگیرید و در سایه راه بروید.

* اوقاتی از روز که شدت تابش نور خورشید بیشتر است در فضای باز نباشید و در منزل بمانید.

* هنگام تماس با نور آفتاب تا حد امکان قسمت‌های باز پوست (مثل دست‌ها) را با لباس بپوشانید.